KHUNG CẢNH HỌC ĐƯỜNG
Bản đồ 

Phía bắc

*Thư viện

*Toà nhà Công nghệ sinh học và Dịch vụ sức khoẻ

*Toà nhà Ren Fa

*Toà nhà Bang Xing

*Toà nhà Chăm sóc sức khoẻ

*Toà nhà Y tế và điều dưỡng

Phía Nam

*Kí túc xá

*Toà nhà Chăm sóc trẻ chưa sinh

*Nhà trẻ liên kết Meiho

Phía Đông

*Toà nhà Thương mại

*Khu đỗ xe

*Khu thể thao

...................................................................................................................................................................................

campus map
.......................................................................................................................................

Bản đồ Giao thông

A. Hãy theo đường vành đai quốc lộ cao tốc số 3 phía Nam (Xa lộ Formosa) và rời khỏi tại điểm ‘Linluo Exit’. Sau đó đi theo đường Cao tốc tỉnh lộ số 1.

B. Từ Thành phố Ping Tung, hãy đi theo đường cao tốc vành đai tỉnh lộ số 1.

C. Từ thành phố Cao Hùng, theo đường cao tốc số 88 và rời tại điểm ‘Jhutian Exit’ . Sau đó đi theo đường tỉnh lộ số 1.

D. Từ thành phố Cao Hùng, theo đường cao tốc tỉnh lộ số 1, qua thị trấn Pingtung tới Chaojou.
.......................................................................................................................................

map