THƯ VIỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Library And Research Introduction

* Library Website  

 Thư viện mới của MIT được khai trương tháng 4 năm 2007. Thư viện mới này có 3 tầng, bao gồm: Quầy Đa phương tiện, Các tạp chí thịnh hành, Trung tâm Học tập đa ngôn ngữ, Khu hỗ trợ giảng dạy, Phòng họp, Buồng Học tập cá nhân, Khu các sưu tập hiếm, Bộ lưu trữ về Meiho, và Khu Điều khiển truy cập theo độ ưu tiên với 59 máy tính.

   Thư viện này không chỉ phục vụ người đọc trong trường, mà còn mở ra cho cả cộng đồng. Toàn bộ được bao phủ bởi mạng không dây và sự truy cập thông tin đa dạng cuốn hút không chỉ người đọc chốn học đường chúng tôi mà còn cả cộng đồng; hơn nữa,  việc kết hợp môi trường học tập với cuộc sống được hoan ngênh bởi tất cả những người đọc.

    Thư viện này cũng tập hợp được đầu tài liệu về nhiều lĩnh vực và chủ đề như: chăm sóc bệnh nhân, quản lý dịch vụ y tế, quản trị kinh doanh, tài chính, giáo dục cho trẻ chưa sinh, quản lý thông tin, ngoại ngữ ứng dụng, mỹ học, thể thao giải trí và tăng cường sức khoẻ. Hàng năm số lượng đầu tài liệu tăng trung bình 10.000 tài liệu, với tổng số hiện tại là 200.000 đầu tài liệu.

library