NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG
NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI QUAN TRỌNG 

◎ Cảnh sát, Tai nạn giao thông→110

◎ Cứu hoả, Cấp cứu→119

◎ Danh bạ gọi nội hạt→104

◎ Tổng đài thông tin quốc tế→ 100

◎ Tổng đài gọi đường dài→105

◎ Dịch vụ hướng dẫn liên lạc quốc tế - Miễn phí→0800-731123 

◎ Trung tâm thông tin, hãng Pingtung Chunghwa Telecom→ 08-7440459

◎ Trung tâm thông tin , Ga đường sắt Pingtung→ 08-7655240

◎ Trung tâm thông tin, Xe buýt Pingtung Bus→ 08-7324103

◎ Trung tâm thông tin,  Hàng không nội địa Pingtung→08-7665760

◎ Trung tâm thông tin Kaohsiung , Sân bay quốc tế→ 0800- 09108