Tuyển sinh

Thủ tục tuyển sinh

    Những người muốn trở thành sinh viên của Học viện Công nghệ cần gửi đơn tới Phòng Đào tạo (OAA) của Học viện trong khoảng thời gian từ 1 tháng 2 đến 31 tháng 3 hàng năm kèm theo mẫu sau:
download Admission ApplicationHãy tải mẫu đơn tuyển sinh

    1. Hai bản sao Đơn tuyển sinh theo mẫu (kèm 2 ảnh khổ 2 inh)

    2. Bằng tốt nghiệp ở bậc cao nhất được công chứng và dán tem của Văn phòng đại diện Cộng hoà Trung Hoa ở nước ngoài (những bằng thể hiện bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Trung và tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Trung học tiếng Anh và được phải được công chứng).

    3. Bảng điểm (học bạ) ở bậc học cao nhất được công chứng và dán tem của Văn phòng đại diện Cộng hoà Trung Hoa ở nước ngoài (những bằng thể hiện bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Trung và tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Trung học tiếng Anh và được phải được công chứng).

    4. Hai thư giới thiệu được để trong phong bì dán kín (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung; trong đó một lá của một giáo sư về ngôn ngữ và văn học người Trung Quốc).

    5. Bản chứng minh về tài chính được công chứng và dán tem của Văn phòng đại diện Cộng hoà Trung Hoa ở nước ngoài trong đó chứng minh có đủ khả năng về tài chính cho việc học tập và chi phí sinh hoạt trong quá trình hcọ tập ở Đài Loan.

    6. Dự định hoặc kế hoạch cho việc nghiên cứu để đạt được trình độ mong muốn, trong đó có thể hiện cả việc muốn thành thạo tiếng Trung.

    7. Hồ sơ sức khoẻ (gồm kiểm tra HIV và quá trình tiêm chủng phòng bệnh)

    8. Giấy tờ về bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đã có trước khi nhập học. Nhà trường sẽ yêu cầu việc bảo hiểm cho tất cả sinh viên chưa được bảo hiểm.