Học bổng
Học bổng của Meiho

   Có một vài loại học bổng khác nhau song về cơ bản là ‘Học bổng hỗ trợ của Meiho’ và học bổng của chính phủ Đài Loan

    Số tiền ‘Học bổng hỗ trợ của Meiho’ được cấp dựa trên nhiều yếu tố bao gồm: kết quả học tập, năng lực, cương vị, khu vực địa lý, lĩnh vực nghiên cứu và nhu cầu tài chính. ‘Phần thưởng cho sự cần cù’ sẽ cấp cho sinh viên là 5,000 đài tệ một tháng tiền học bổng cho việc trợ giảng và đòi hỏi sinh viên trợ giúp 4 giờ một tuần thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu hoặc nhiệm vụ của các khoa; và 4 giờ một tuần làm việc tại Phòng Giáo dục và hợp tác quốc tế.

    Chính phủ Đài Loan cũng cấp nhiều học bổng cho các sinh viên sau đại học và đại học. Để biết chi tiết hãy xem chỉ dẫn. (iconGiới thiệu về chương trình học bổng của Đài Loan):


Học bổng của Bộ Giáo dục (MOE)

Học bổng của Bộ Ngoại giao (MOFA)

Học bổng của Bộ Kinh tế (MOEA)

Học bổng của Hội đồng Khoa học quốc gia về điều hành tiền tệ (NSC)

    Để được xem xét cấp học bổng , bạn cần phải thực hiện nhiều thủ tục khác nhau song đừng quên phải tuân theo các thủ tục và đăng ký trong thời hạn được định ra

 

Học bổng quốc tế

*Giới thiệu về Chương trình học bổng của Đài Loan

*Trang web về chương trình học bổng

*Chương trình học bổng Đài Loan (bản soạn trên chương trình MS Word 2007)

*Trợ giúp Đăng ký nhập học đói với trường hợp có học bổng của Đài Loan

*Các quy tắc chấp nhận cấp học bổng Đài Loan