TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Đề xướng việc giảng dạy mang tính thích ứng, tăng cường các nghiên cứu học thuật, đề cao chất lượng dịch vụ, đại học toàn diện là lấy việc giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ làm mục tiêu, vì vậy Mỹ Hòa trở thành một trường Đại học khoa học kỹ thuật mang tính " chuyên nghiệp hóa", "toàn dân hóa", " quốc tế hóa".

Phương thức cụ thể:
1. Đẩy mạnh các nội dung giảng dạy và các trò chơi sáng tạo, cũng như đi khảo sát thực tế v.v... vận dụng tương tác với phương pháp giảng dạy bánh sandwich, giảng dạy mang tính thích nghi toàn diện, và "bằng cấp đầu tiên, ưu tiên lập nghiệp", bồi dưỡng sinh viên những kỹ năng cốt lõi mang tính "chuyên nghiệp hóa" , thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên.
2. Cung cấp cho trường học các loại thành quả nghiên cứu và tư liệu, kết hợp với các ngành công nghiệp, tăng cường hợp tác nhà nước-công thương, đóng góp cho cộng đồng.
3. Lấy nội dung đào tạo thích hợp và thực tế, kết hợp chặt chẽ nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp, bồi dưỡng ra những nhân tài khoa học kỹ thuật mang tính chất “tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn theo ngành công nghiệp”
4. Khuyến khích giáo viên bồi dưỡng chuyên môn thứ hai, thành lập khái niệm chỉnh hợp trong khoa; và lấy đa các ngành khoa, thậm chí đa trường làm phương thức tư khảo, xây dựng môi trường giáo dục hướng tới tương lai.
5. Mở ra các lớp chuyên ban ở nước ngoài, tăng cường giao lưu quốc tế và mở rộng uy tín quốc tế, và đánh giá cẩn thận các đơn vị chăm sóc sức khỏe thành lập trong nước và tính khả thi của các cơ sở thành lập ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu phía trước "quốc tế hóa" của các trường đại học .
6. Sinh viên thực tập ngoài trường theo hướng phát triển quốc tế hóa, tăng cường tổ chức các hội thảo quốc tế, nét đặt sắc phát triển của trường─sản nghiệp sức khỏe dương danh quốc tế.

Kế thừa tinh thần truyền thống " Đẹp mà có lễ nghĩa, hòa nhã mà học tốt", phát huy 5 luân lí mới của Mỹ Hòa dưới tên SMART "dịch vụ (Service), từ bi (Mercy), tán thưởng (Appreciation), tôn trọng (Respect), bao dung (Tolerance); và thúc đẩy học sinh phát triển theo 5 thói quen tốt của Jing " 靖 (tuân thủ luật pháp)、靜 (giữ yên lặng)、淨 (giữ ngăn nắp)、敬 (luôn kinh trọng)、競 (biết cạnh tranh) " , tạo nên văn hóa khuôn viên trường tinh tế và chất lượng

Phương thức cụ thể:
1. Hiệu trưởng lấy phương thức lãnh đạo tương tác, dẫn dắt các đồng nghiệp trong toàn trường để thúc đẩy văn hóa khuôn viện trường với " nụ cười lịch thiệp", thực hiện theo tinh thần truyền thống " Đẹp mà có lễ nghĩa, hòa nhã mà học tốt".
2. Hàm ý 5 luân lí mới của Mỹ Hòa SMART là "dịch vụ (Service), từ bi (Mercy), tán thưởng (Appreciation), tôn trọng (Respect), bao dung (Tolerance)", đưa vào việc giảng dạy các môn và trong các loại hoạt động.
3. Khuôn viên trường thiết lập các bảng hiệu thơ từ ca chữ và trồng nhiều loại hoa cỏ cây cối khác mùa để làm đẹp khuôn viên trường, lấy môi trường giáo dục biến đổi ngầm để cho học sinh phát triển theo thói quen tốt của Ngũ Tịnh (5 Jing) là " 靖 (tuân thủ luật pháp) 、靜 (giữ yên lặng) 、淨 (giữ ngăn nắp) 、敬 (luôn kinh trọng) 、競 (biết cạnh tranh) ".
4. Các khóa học tiềm năng nói trên, đối với các giảng viên và sinh viên mà nói không chỉ có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, mà còn có nhiều thái độ tốt và thói quen tốt từ việc có một nụ cười lịch thiệp, tạo nên cho Mỹ Hòa một văn hóa khuôn viên trường "toàn dân hóa" đẹp đẽ và đầy chất lượng.

Bản chất thật từ việc đối nhân, niềm tin yêu từ tinh thần xử thế, tạo ra một đội ngũ hành chính hướng về dịch vụ, đề cao mức độ hiệu quả hành chính, hơn nữa sự kết hợp giữa thầy và trò để thành lập nên một quan niệm về đại gia đình--- Mỹ Hòa chính là nhà tôi

Phương thức cụ thể:
1. Lấy uy tính của việc hoạt động kinh doanh trung thực để truyền đạt những ý tưởng của Mỹ Hòa, tạo nên một ấn tượng tốt đầu tiên khi nhìn từ bên ngoài của Mỹ Hòa.
2. Lấy nhu cầu con người cần được coi trọng, nhu cầu con người cầnđược quan tâm, nhu cầu con người cần được yêu thương, nhu cầu con người cần được lắng nghe v.v.. để hợp nhất tinh thần đoàn kết của toàn thể các thành viên Mỹ Hòa
3. Lấy "nhân tài" và "quy chế" phải được coi trọng như nhau, mời những người tài ưu tú đến Mỹ Hòa phục vụ, và thành lập các quy chế phù hợp với những yêu cầu của thời đại, để cho bộ phận hành chính của trường có thể hoạt động thông thuận.
4. Lấy công khai công chính, tăng thu giảm chi, vận dụng thích hợp, giao kết với những người tốt, tranh thủ cho các nguồn lực xã hội... để ổn định tài chính nhà trường vững mạnh
5. Cống hiến hết lòng nhất có thể vì Mỹ Hòa là nhà của tôi