President
President Shean-Huei Lin Ph.D.

Những thông tin cơ bản

Quyền hiệu trưởng (Người đại diện hiệu trưởng)

Tiến sỹ Trần Cảnh Xuyên

■ Điện thoại:08-7783428
■ Fax:08-7789837
■ Email:president@meiho.edu.t
w 

Qúa trình học tập

  • Tiến sỹ Khoa khoa học công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Cornell của Mỹ (từ 08/1977 đến 06/1981)
  • Thạc sĩ Hóa học Đại học South Dakota State, USA (từ 08/1975 đến 06/1977)
  • Cử nhân Khoa nông nghiệp hóa học tại trường đại học quốc gia Đài Loan (từ 08/1969 đến 06/1973)

Diễn biến

  • Quyền Hiệu trưởng Đại học Mỹ Hòa (từ tháng 8 năm 2015 đến nay)
  • Giáo sư giảng dạy khoa dinh dưỡng thực phẩm tại ĐH Mỹ Hòa (từ tháng 8 năm 2005 đến nay)
  • Phó hiệu trưởng học thuật tại ĐH Mỹ Hòa (từ tháng 8 năm 2005 đến nay)
  • Chủ nhiệm trung tâm dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm thủy nông tại ĐH Mỹ Hòa (08/2007 đến nay)
  • rưởng giáo vụ, Quyền Viện Trưởng học viện xã hội nhân văn, Trưởng phòng phòng hợp tác kỹ thuật, Chủ nhiệm huấn đạo, Chủ nhiệm khoa, Giáo sư, phó giáo sư khoa khoa học thực phẩm tại Đại học quốc gia khoa học kỹ thuật Bình Đông (08/1982 đến 07/2005)
  • Người sáng lập trung tâm dịch vụ kiểm nghiệm nuôi trồng thủy sản khu vực phía nam tại trường Đại học quốc gia khoa học kỹ thuật Bình Đông (07/1983 đến 07/2005)
  • Phó giáo sư khoa khoa học thực phẩm tại Đại học Đông Hải (08/1981 đến 07/1982)

Sở trường học thuật

Mở rộng và phối hợp bào chế nghiên cứu các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe; khai thác và phát triển nghiên cứu trên sản phẩm mới; thiết kế công thức thức ăn gia súc; phân tích kiểm nghiệm nguyên tố vi lượng, thức ăn gia súc, thực phẩm; phân tích thiết bị